Privacybeleid

Privacyverklaring van Pauline Pels

Pauline Pels kan de alleen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die u ons verstrekt via visitekaartjes, emails of contactformulieren. 
Pauline zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw zo aanvraag te verwerken, te beantwoorden. Alleen Pauline Pels heeft toegang tot deze informatie. 

Duur van de opslag: Persoonlijke data wordt opgeslagen zolang de toestemming gegeven is. Als u aangeeft -om wat voor reden dan ook- geen prijs meer te stellen op onze gemailde informatie, zoals nieuwsbrieven wordt uw data onmiddellijk uit de actieve bestanden verwijderd. Backups worden maximaal een jaar bewaard.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens: U heeft ten allen tijde recht om in te zien welke data van u is opgeslagen, en te verzoeken om die te verwijderen of aan te passen.

Andere websites: Deze website bevat links naar andere websites, dit kunnen partners, maar ook YouTube-video’s of andere websites zijn. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid.

Cookies en Google Analytics

Pauline volgt de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. Deze verzamelen geaggregeerde gegevens (met behulp van cookies*) om te weten hoe deze website functioneert en welke pagina’s veel of weinig worden bekeken.

*Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. We delen niet bewust informatie met bedrijven zoals Google. Alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd.

Contact, vragen en klachten

Als u vragen of klachten of wensen heeft ten aanzien van de manier waarop Pauline met (uw) persoonlijke data omgaat, kunt u contact opnemen met Pauline Pels mail@paulinepelsprojecten.nl of bellen naar 06-12243338

Als u van mening bent dat Pauline Pels een klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.